Gebruikersvoorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op eenieder die de website van Pinball Palace bezoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van Pinball Palace zijn te raadplegen.

DISCLAIMER

De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website en in de nieuwsbrieven is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Pinball Palace garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Pinball Palace is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven. Verwijzingen naar websites die niet door Pinball Palace worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. Pinball Palace is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op de nieuwsbrieven berusten uitsluitend bij Pinball Palace. De informatie op deze website en in de nieuwsbrieven is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van Pinball Palace en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pinball Palace.

PRIVACY

Voor Pinball Palace is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Pinball Palace verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van de formulieren op de website of bij aanmelding voor het ontvangen van één van de Pinball Palace nieuwsbrieven. De informatie die u op de website achterlaat gebruikt Pinball Palace om persoonlijke profielen te creëren teneinde u op een adequate wijze te kunnen informeren over de aandachtgebieden en de activiteiten van Pinball Palace. Pinball Palace respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en nieuwsbrieven en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Pinball Palace verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Pinball Palace draagt er zorg voor de noodzakelijke toestemming te verkrijgen, voordat wij u e-mails toezenden met informatie van Pinball Palace. Uiteraard kunt u ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van informatieve e-mails.